ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

հաշվետվություն01.01.2019-01.07.2019

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 01.04.2018-01.10.2018

Շեղում 01.01.19-01.04.19

շեղում 01.01.2018-01.01.2019

3 scan

0003

scan0004

scan0028

File0001

File0002

File0003

File0005

File0006

shexum01.04.208-01.07.2018

Շեղում

2018-1-4

2018,1-4

2018.1-4

scan0029

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

scan0014

scan0015

scan0016

scan0017

scan0018

shexum 2017

բյուջե 2018

 

 

naxnakan tarberak

 

ՀԱՎԵՏՎՈՒԹՅ ՈՒՆ 9 ԱՄԻՍ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ1 9ԱՄԻՍ

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

01.2017-07.2017ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

01-07ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

01-2017-07.2017

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1 ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵԲԵՏ

.ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՒՆ1